El título de Licenciado en Optometría es el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional para la carrera de … Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant. Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual. Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries. Conmutador: 55 57 29 60 00 / 55 57 29 63 00. Plan de estudio, modalidades, costos, facultades y sedes que dictan esta carrera en línea. Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió. Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques. La carrera Licenciado en Optometría es una de las Carreras Universitarias de Salud y Medicina que dicta el Instituto Politécnico Nacional. 07738, Ciudad de México, 2019. Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual. Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori. de Desenvolupament Social i Pau, Inst. Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients. Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica. Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat. d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina, Inst. Diseño: J. Enrique Castillo Fernández (Unidad de Audiovisual / 1977-1978) Por otro lado, se pretende que el estudiante aprenda a realizar un diagnóstico adecuado de los diferentes tipos de disfunciones binoculares estrábicas y ambliopías, así como conocer el tipo de tratamiento más adecuado para cada caso. Interuniv. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial. D.R. Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi "Ramon Margalef" (IMEM), Inst. Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals. Para mayores informes por favor comunicarse al 57296000 ext. Conèixer les propietats i funcions dels elements del sistema visual. Información sobre la carrera Licenciado en Optometría de el Instituto Politécnico Nacional. Materias: 69. Llengües Modernes Aplicades, Inst. Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió. Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual. La asignatura de Optometría IV se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado, perteneciendo a la materia Optometría y Contactología. Carreras en Línea es un sitio web de orientación al futuro estudiante para encontrar la mejor opción para sus estudios. En el logotipo de la carrera de Optometría el círculo significó originalmente el ojo humano protegido por un escudo de defensa; actualmente la connotación que se maneja es un globo ocular y un lente de contacto separado de él. Por un lado, analizar las diferentes adaptaciones sensoriales que pueden existir en el desarrollo de las anomalías binoculares estrábicas: supresión, ambliopía, fijación excéntrica y correspondendia sensorial anómala. Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular. Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió. Tenir capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius. Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients. El título de Licenciado en Optometría es el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional para la carrera de Licenciatura en Optometría. Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi d'enviar els pacients a la consulta oftalmòlogica perquè els estudien i tracten. Univ. Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular. Interuniv. Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual. Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient. ... Optometría pediátrica INOP Para conmemorar la Semana Mundial del Glaucoma, el CICS-UST del Instituto Politécnico Nacional realizará el diagnóstico temprano de dicha enfermedad.